Çocuk gelişiminde babanın rolü ne zaman başlar

Doğumuyla birlikte dünyaya gelen bebekler için kişisel gelişim, eğitim aslında doğumdan sonra değil bebeğin ana rahmine düşmesiyle başlamaktadır. Babalık görevide bebek dünyaya geldikten sonra başladığı düşünülsede aslında annelik gibi bebeğin anne karnındaki ilk anından başlamaktadır. Evde sözünün geçtiği, üzerindeki otoritenin çocuğa gösterilecek olan sevgi ve şefkatle azalacağına bu nedenle kendisine saygı duyulmayacacağını inanan babalar çocuklarına karşı mesafeli durup hatta onları uyurken sevme gibi davranışlar göstermektedirler. Genel olarak babalığın anneye yardımcı rol olarak bilinmesi ve de bu şekilde geri planda kalınması çocuğu olumsuz etkilediği gibi ebeveynlere geri dönüşüde olumsuz olmaktadır. Ancak bu davranışta doğru olarak bilinen yanlışlardan olup çocuğa gösterilen sevgi ve şefkat, bakımında yükü anne ile paylaşım göstererek çocukla geçirilen vakit gelecekte özgüveni yüksek bireyler yetişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Baba tarafından çocuğun sevgi ve şefkatten mahrum bırakılması veya fazlaca şımartılması çocuğun kişişel gelişiminde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Temel ihtiyaçları ve duygu anlamında anneye ihtiyaç duyan çocuk bağımsızlık ve güven duygusunun gelişiminde, özgürleşmede anne kadar babayada ihtiyaç duymaktadır. Evin gelir giderindeki yükün tamamiyle baba tarafından karşılanması ve bununla babayla geçirilen sürenin daha az olması çocuğun babadan uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca ülkemizde genel olarak babalar çocuklarına karşı mesafeli ve otoriter davranışlar sergilemekte ve çocuk-baba arasındaki ilişki hep uzak ve mesafeli olmaktadır. Bu tür davranışlar yerine çocuğa sevgi ve şefkat göstermek, tartşılan konular üzerinde fikrini sormak ve düşüncelerine saygı duyulması hem baba-çocuk ilişkisinin güçlenmesine hem de çocuğun kişiel gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır.