Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Ata cimnastik İstanbul Anadolu yakasında çocuğunuza cimnastik eğitimi verebileceğiniz çok güzel bir mekan. Haftaiçin profesyonel cimnastikçilerin antreman yaptığı tesiste haftasonları çocuklar için uygulamalı cimnastik eğitimi verilmektedir.

Ata Cimnastik ve Hareket Eğitim Merkezi bir ” ERSER Özel Eğitim Öğretim Rehabilitasyon, Turizm ve Spor Hizmetleri Ltd. Şti.” oluşumudur.

Amacımız ; 3-12 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere beceri düzeylerine göre ”Temel cimnastik ve psikomotor eğitimi” sunan bir oluşumdur.

EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI

Cimnastik becerileri geliştimek,
Psikomotor becerilerini daha üst seviyeye taşımak,
Sosyal ortamda arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek,
Düzenli bir zaman yönetimi kazandırmak,
Grupla hareket etme becerisi sağlamak,
Olumsuz davranışları olumlu hale getirmek,
Komut ve yönergelere uymasını ve yerine getirmesini sağlamak,

PEDAGOJİK İLKELERİMİZ

1. Fiziksel etkinlikler, oyun ve hareket becerileri yoluyla öğrenme temellidir.
2. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimleri bir bütün olarak ele alınmıştır. 3. Öğrenci merkezli ortamlarda, öğrencilerin kendi öğrenmelerini yapılandırmalarına imkân verir.
4. Süreç ağırlıklıdır.
5. Gelişimsel ve sarmal bir yapıdadır.
6. Esnek bir yapıdadır.
7. Temalar/konular istenilen kazanımlara ulaşmada bir araçtır.
8. Öğrencilerin eğitiminde, çevresi ve diğer kişilerle deneyimleri önemlidir.
9. Öğrenme‐öğretme ortamlarında bireysel, eşli ve grupla çalışmalar dengeli bir şekilde sunulur.
10. Uygulamalar sırasında öğrencilerin, kendilerini fiziksel ve duygusal olarak güvende hissetmeleri önemlidir.
11. Yaratıcılığı geliştirme, eleştirel ve yansıtıcı düşünme ön plandadır.
12. Evrensel ve toplumsal değerlere yer verilmiştir.
13. Centilmence oyun ve mücadele anlayışı geliştirmek hedeflenir.
14. Öğretmene özgürlük tanır.
15. Tüm öğrencilerin katılımı önemlidir.
16. Eğlenerek öğrenme ortamı sunar.
17. Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
18. Aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırır.

 

Nasıl Giderim?


Siz de fikrinizi belirtin