Cimnastika

Genellikle çocuklarda 3 yaş öncesinde veya anne karnında beyinde oluşan hasar ile vücudun denge ve hareketlerinde kısıtlama, gerilme oluşmasına neden olan serebral palsi hastalığıda çeşitlerine göre sınıflandırılmaktadır. Spastik, ataxik, diskinetik ve mix tip olarak görülmektedir. Spastik tip Serebral Palsi en çok görülen türdür. Hastaların %80’ inde rastlanmaktadır. Kasların gerginliğinin fazla ve tutuk olmasıdır. Bu sertliğin ve tutukluğun sebebi ise beyindeki hasarlı bölgeden gelen emirlerdir. Vücudun etkilenen bölge ve sayısına göre de Spastik Serebral Palsi sınıflandırılmaktadır. Vücudun iki kol ve bacakları etkileniyorsa kuadripleji, bacaklar kollara göre daha fazla etkileniyorsa dipleji, vücudun bir yarısı etkileniyorsa hemipleji spastik olarak bilinmektedir. Normal gelişimdeki bireylerde hareket durumunda bir takım kaslar kasılırken ters yönde bir takım kaslarda gevşeyerek hareket oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Serebral Palsi görülen çocuklarda ise kaslar aynı zamanlı olarak kasılarak hareketin zorlaşmasına, kısıtlanmasına sebep olmaktadır. Diskinetik tip Serepral Palsi hastalarının %10’ unda görülmektedir. Bu tip hastalığa sahip bireylerde hareket kontrolü ve yavaştır. El, kol, bacak, ayaklar hasar sonucunda gelen emirlerden etkilenmektedir. Hareketlerin kontrol edilememesi sonucundaki yetersizlik, hareket baslangıcında kendini gösterebilmektedir. Ataksik tip Serebral Palsi görülen çocuklarda denge kurmada bozukluk yaşanmaktadır. Yürümede görülen bozukluklar ile kendisini göstermektedir. Beyincikte oluşan hasar sebep bu tür serebral palsi oluşmasına sebep olmaktadır. Mix Tip Serebral Palsi’ de diğer türlerden ikisi birlikte görülmektedir.

2017-08-21T12:19:54+00:00

Siz de fikrinizi belirtin